Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Personal

 Personalen är indelad i tre arbetslag med en arbetslagsledare var som leder det pedagogiska arbetet i laget. Personalen arbetar också i fokus- och ämnesgrupper. 

Expedition

Therese Askvid, Rektor 018-34 69 14
therese.askvid@knivsta.se

Jeanette Glimmerud, biträdande rektor 018-34 69 00
jeanette.glimmerud@knivsta.se

Rebecca Viggers, skoladministratör 018-34 69 02
rebecca.viggers@knivsta.se

Anna Lorentzen, skolsköterska 018-34 76 13 mail: anna.lorentzen@knivsta.se

Camilla Stenmark, vikarierande skolkurator  mail:

Stefan Lucas, specialpedagog 018-34 69 17     mail: stefan.lucas@edu.knivsta.se (föräldraledig ht-19)
Emma Eriksson Tall, vikarierande speciallärare mail: emma.erikssontall@edu.knivsta.se (vikarierande speciallärare)

Maria Danersund, speciallärare 018-34 69 21 mail: maria.danersund@edu.knivsta.se

Tojje Jansson, vaktmästare 018-34 71 81 mail: torgny.jansson@knivsta.se

Vid kontakt med lärare och fritidshemspersonal maila personalens förnamn.efternam@edu.knivsta.se 

Våning 1

Skolrestaurang Gyllene Gaffeln, 
018- 34 69 30

Idrott/slöjd, 018 - 34 69 13

Våning 2

Klass FA FB FC 3A 3B 3C 

Fritids 3A, 3B, 3C, 018 - 34 69 07
Morgon- och kvällsfritids samt FA, FB, FC 018- 34 69 08

Telefon arbetsrum våning 2 Fritidspersonal lågstadiet 018-34 69 06

Våning 3
Klass 1A 1B 1C 2A 2B 2C

Fritids 1A, 1B, 1C     018 - 34 69 12
Fritids 2A, 2B 2C      018 - 34 69 11
Telefon arbetsrum våning 3 Lärare lågstadiet 018- 34 69 10

Våning 4
Klass 4A 4B 4C  5A  5B 6A 6B 6C

Telefon arbetsrum våning 4 018-34 69 16

 

Vikarier

Vid ordinarie personals frånvaro tillsätts timvikarier för att säkerställa verksamheten. De timvikarier som arbetar på vår skola har visat upp utdrag från polisens belastningsregister.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Senast uppdaterad 18 sep 2019