Stöd, hälsa och trygghet

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära." Lgr 11. 

Högåsskolan
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

 

Högåsskolan har ett elevhälsoteam som består av speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, rektor samt en kurator och en psykolog från Stöd- och konsultationsteamet. 

 

Teamet arbetar med att skapa förutsättningar så att alla våra elever ska klara sin skolgång på bästa möjliga sätt.

 

Främst arbetar de med att integrera stödet i den ordinarie verksamheten vilket innebär att de har ett nära samarbete med de undervisande lärarna.

 

 

  • Senast uppdaterad 14 jul 2019